top of page

Press-release in Norwegian: Samisk toppmøte i Brussel

Updated: Mar 21

Samisk toppmøte i Brussel

Det finske Sametinget og presidentskapet i det finske Barents Euro-Arktiske råd arrangerer i samarbeid med Europaparlamentet et samisk toppmøte i Brussel 22. – 24. mars 2023. De sentrale temaene for møtet er klimaendringer i den arktiske regionen, spørsmål knyttet til EUs arktiske politikk og det samiske folket, og tradisjonell kunnskap og kulturarv i de samiske samfunnene.

Samisk toppmøte

For aller første gang møter samer fra Norge, Finland og Sverige sammen EUs beslutningstakere. Målet er å fremme dialog og samarbeid mellom sametingene i de tre landene og EU-institusjonene, og å dele informasjon og erfaringer til støtte for en bærekraftig utvikling. Foredragsholderne på toppmøtet inkluderer blant annet det finske riksdagens president Matti Vanhanen, første visepresident for Sametinget i Finland, Anni Koivisto, og presidenten i Europaparlamentet Roberta Metsola.

Toppmøtet vil også fremme samisk kultur. Blant annet viser kunstneren Anders Sunna en utstilling i Europaparlamentet, og Niko Valkeapää, Anna Morottaja og Ailu Valle vil fremføre sin musikk i løpet av toppmøtet. Parallelt med toppmøtet arrangerer Barents regionale ungdomsråd (BRYC) et ungdomsarrangement i samarbeid med EU-Sami Youth Idea Lab.

Barents Euro-Arktiske Råd

Barents Euro-Arktiske Råd (BEAC) ble grunnlagt på initiativ fra Norge som en del av Kirkeneserklæringen i 1993. Rådet fungerer som et samarbeidsforum mellom Finland, Norge, Sverige og Russland på nasjonalt og regionalt nivå. Som et resultat av Russlands angrepskrig, har samarbeidet med Russland lagt på is, men samarbeidet fortsetter som før mellom de øvrige tre land.

Det praktiske samarbeidet gjennomføres i arbeidsgrupper, som også inkluderer arbeidsgruppen for urfolk. Denne arbeidsgruppen er et rådgivende organ og har som mål å beskytte og synliggjøre urfolks interesser. Etter suspenderingen av aktiviteter som involverer Russland, fortsetter arbeidet med representanter fra Finland, Sverige og Norge, som også spiller en nøkkelrolle i forberedelsen av toppmøtet.

Mer informasjon

Jari Vilén

Formann for embetskomiteen (CSO) i Barents Euro-Arktiske Råd, ambassadør

+358 295 350 381

jari.vilen@formin.fi


Anni Koivisto

Leder i Arbeidsgruppen for urfolk, 1. nestleder i Sametinget

+358 40 415 5969

anni.koivisto@samediggi.fi


www.samisummit.org

50064288646_166bf01046_c_edited.jpg
About the speakers
No upcoming events at the moment
bottom of page